Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Home ] Up ] 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ] ΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΜΑΣ ] ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ] ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ] ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ]

 

Δυναμικές γραμμές ηλεκτρικού πεδίου από δύο φορτία

link1 or link2

Νόμος του Ohm

link1 or link2 or link3

Κανόνες Kirhhoff

link

Συνδεσμολογία δύο αντιστάσεων

link

Κανόνες Kirhhoff (Με τρεις πηγές)

link

Δύναμη Laplace σε ρευματοφόρο αγωγό

link1 or link2

Κανόνας του Lenz – Φαινόμενο της επαγωγής

link1 and link2

Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

Παραγωγή εμιανορθώμενης τάσης

link1 or link2

Εναλλασσόμενο ρεύμα

link or link2

Μαγνητικό πεδίο σωληνοειδούς

link

Κύκλωμα εναλλασσομένου ρεύματος RLC σε σειρά

link

Εμφάνιση τάσης από επαγωγή στα άκρα κινούμενης ράβδου

σε μαγνητικό πεδίο (Νόμος Faraday)

link

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ