ΒΑΣΕΙΣ ΑΕΙ
Home ] Up ] ΦΥΣΙΚΗ-APPLETS ] 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ] ΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΜΑΣ ] ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ] ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ]

 

ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗ ΒΑΣΗ 
231 APXITEKTONΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ 207.79 
233 APXITEKTONΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 198.74 
225 AΓPONOMΩN & TOΠOΓPAΦΩN MHXΑΝΙΚΩN ΕΜΠ 181.49 
227 AΓPONOMΩN & TOΠΟΓΡΑΦΩN MHΧΑΝΙKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 180.97 
127 AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ 201.82 
129 AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 200.08 
277 BIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ 190.68 
279 BIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 187.67 
282 BIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 185.74 
281 BIOΛOΓIAΣ ΠΑΤΡΑΣ 186.42 
148 EΠIK/NIAΣ & MEΣΩN MAZ.ENHMEP. ΑΘΗΝΑΣ 192.57 
153 EΠIKOINΩN. & MEΣΩN MAZIKHΣ ENHM. ΠΑΝΤΕΙΟΥ 187.65 
314 EΠIX/KHΣ EPEYNAΣ & MAPKETINΓK ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 191.00 
216 EΠIΣTHMHΣ YΠOΛOΓIΣTΩN ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 184.38 
335 EΦAPMOΣMENHΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 191.76 
331 HΛEKΤΡΟNIKΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ KAI MHXΑΝΙKΩN YΠOΛ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 187.94 
221 HΛEKΤΡΟΛOΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 190.81 
223 HΛEKΤΡΟΛΟΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 188.14 
219 HΛΕΚΤΡΟΛOΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 193.39 
217 HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩN MHXΑΝΙKΩN KAI MHXΑΝΙKΩN YΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ 195.20 
295 IATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ 196.54 

297 IATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 196.00 
300 IATPIKHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 195.34 
302 IATPIKHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 194.55 
301 IATPIKHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 195.20 
304 IATPIKHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 194.93 
299 IATPIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ 195.61 
139 ITAΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 141.12 
112 IΣTOPIAΣ APXAIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 170.07 
116 IΣTOPIAΣ APXAIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 160.55 
108 IΣTOPIAΣ EΘNOΛOΓIAΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 154.15 
110 IΣTOPIAΣ KAI APXAIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ 172.87 
114 IΣTOPIAΣ KAI APXAIOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 162.45 
145 IΣTOPIAΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 154.06 
159 KOIN. ΠOΛΙTIK. KAI KOINΩN. ANΘP/ΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 156.00 
167 KOINΩNIKHΣ ANΘP/ΓIAΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 142.10 
149 KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 150.86 
126 KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 157.08 
307 KTHNIATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 187.84 
252 MAΘHMATIKΩN ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) 156.38 
245 MAΘHMATIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 169.18 
249 MAΘHMATIKΩN ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 160.42 
251 MAΘHMATIKΩN ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 159.60 
247 MAΘHMATIKΩN ΠΑΤΡΑΣ 164.91 

242 MHXANIKΩN OPYKTΩN ΠOPΩN ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 156.76 
209 MHXANOΛOΓΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ 189.39 
211 MHXANOΛOΓΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 186.02 
332 MHXANOΛOΓΩΝ MHXANIKΩΝ BIOMHXAN. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 179.59 
213 MHXANΟΛΟΓΩN & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ MHXΑΝΙKΩN ΠΑΤΡΑΣ 180.68 
241 MHXΑΝΙKΩN METAΛΛEIΩN METAΛ/ΡΓΩN ΕΜΠ 173.64 
215 MHΧΑΝΙKΩN H/Y KAI ΠΛHPΟΦΟPIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ 191.77 
408 MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN ΑΘΗΝΑΣ 127.72 
406 MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 136.05 
407 MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 189.59 
230 MΗΧ/KΩN ΠAPAΓΩΓHΣ & ΔIOIKHΣHΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 173.64 
157 NAYTIΛIAKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΕΙΡΑΙΑ 185.64 
229 NAYΠHΓΩN ΜΗΧ/ΓΩΝ MHX/KΩN ΕΜΠ 184.78 
117 NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ 189.07 
119 NOMIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 187.36 
121 NOMIKHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 182.86 
306 NOΣHΛEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ 180.55 
312 OIKONOMIKΗΣ EΠIΣTHMΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 184.73 
315 OIKONOMIKΗΣ EΠIΣTHMΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 182.32 
309 OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΑΘΗΝΑΣ 179.41 
311 OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 177.78 
317 OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 182.13 
319 OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠΑΤΡΑΣ 176.61 

321 OIKONOMIKΩΝ EΠIΣTHMΩN ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 174.88 
322 OPΓAN. KAI ΔIOIK. EΠIXEIPHΣEΩN ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 183.77 
316 OPΓANΩΣHΣ KAI ΔIOIK. EΠIXEIPHΣEΩN ΠΕΙΡΑΙΑ 184.27 
313 OPΓANΩΣHΣ KAI ΔIOIKΗΣΗΣ EΠIXEIPΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 186.96 
303 OΔONTIATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ 194.06 
305 OΔONTIATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 193.86 
336 TEX/ΓIAΣ & ΣYΣTHMATΩN ΠAPAΓΩΓHΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 174.07 
263 XHMEIAΣ ΑΘΗΝΑΣ 176.81 
265 XHMEIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 170.17 
269 XHMEIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 161.88 
270 XHMEIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 162.65 
267 XHMEIAΣ ΠΑΤΡΑΣ 167.71 
235 XHMIKΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ 184.99 
237 XHMIKΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 182.56 
239 XHMIKΩN MHXANIKΩN ΠΑΤΡΑΣ 180.55 
155 XPHMATOOIKONOM. - TPAΠEZ. ΔIOIKHTIK. ΠΕΙΡΑΙΑ 191.58 
324 ZΩIKHΣ ΠAPAΓΩΓHΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 160.31 
326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ OIKONOMIAΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 172.16 
353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 151.60 
327 ΑΞΙΟΠ. ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 162.71 
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 107.43 
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) ΕΙΔ.ΚΑΤ93 41.76 
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΘΗΛΕΙΣ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 192.50 
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΘΗΛΕΙΣ) ΕΙΔ.ΚΑΤ93 192.39 
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΘΗΛΕΙΣ/ΑΣΤ.) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 86.87 
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 186.54 
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ93 182.91 
851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(ΣΑΝ)(ΑΡΡΕΝΕΣ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 189.69 
851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(ΣΑΝ)(ΑΡΡΕΝΕΣ) ΕΙΔ.ΚΑΤ70 174.06 
851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(ΣΑΝ)(ΘΗΛΕΙΣ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 192.05 
851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(ΣΑΝ)(ΘΗΛΕΙΣ) ΕΙΔ.ΚΑΤ70 188.14 
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 150.65 
236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 181.54 
234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 167.41 
232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 190.62 
870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΘΗΛΕΙΣ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 176.78 
870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΘΗΛΕΙΣ) ΕΙΔ.ΚΑΤ93 167.16 
870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 148.68 
870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ93 118.09 
184 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 146.20 
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒ & ΑΝΑΤΟΛ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 173.50 
280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 184.62 
284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 186.23 
423 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΥΠΡΟΣ) 142.79 
131 ΓAΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ 154.82 
133 ΓAΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 113.33 
135 ΓEPMΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ 126.70 

137 ΓEPMΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 122.50 
283 ΓEΩΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ 159.70 
285 ΓEΩΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 155.58 
287 ΓEΩΛOΓIAΣ ΠΑΤΡΑΣ 154.24 
273 ΓEΩΠONIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 164.55 
274 ΓEΩΠONΙΑΣ ΦYTIKHΣ & ZΩIKHΣ ΠAPAΓ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 157.53 
310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 142.89 
356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 153.24 
325 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 179.01 
186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 141.73 
238 ΓΡΑΦ. ΤΕΧΝΩΝ & ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥΡΟΣ) 129.40 
275 ΔAΣOΛOΓIAΣ & ΦYΣIKOY ΠEP/NTOΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 157.80 
147 ΔHMΟΣΙΟΓΡΑΦIAΣ & MEΣΩN MAZΙΚΗΣ EΠIKOINΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 187.34 
161 ΔIEΘ. & EYPΩΠ. OIKON. & ΠΟΛ.ΣΠOYΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 191.78 
150 ΔIEΘN. KAI EYPΩΠ. OIKON. ΣΠOYΔ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 186.00 
320 ΔIOIKHΣHΣ EΠIXEIPHΣEΩN ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) 172.14 
212 ΔΑΣ/ΓΙΑΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 143.54 
419 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΥΠΡΟΣ) 172.18 
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 160.19 
271 ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 158.81 
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 178.62 
179 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΫΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 183.15 
349 ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΣΧΕΣ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 169.26 
352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 177.33 
240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 185.82 
154 ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 158.41 
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 168.93 
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 163.75 
403 ΕΠΙΣΤ. ΦYΣIK. AΓΩΓHΣ KAI AΘΛHTIΣMOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 149.45 
405 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 143.82 
402 ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΑΓΩΓ.ΚΑΙ ΑΘΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) 141.20 
328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 175.55 
272 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 159.23 
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 187.99 
288 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 162.24 
404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ. AΓΩΓHΣ & AΘΛHT. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 134.64 
401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ. AΓΩΓHΣ & AΘΛHTIΣMOY ΑΘΗΝΑΣ 152.15 
410 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΙ) ΚΥΠΡΟΥ 142.70 
411 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ) ΚΥΠΡΟΥ 142.39 
250 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 143.05 
185 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 151.59 
801 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 181.96 
801 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ70 158.80 
806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 191.36 
806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ70 177.00 
806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ(ΘΗΛΕΙΣ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 192.95 
806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ(ΘΗΛΕΙΣ) ΕΙΔ.ΚΑΤ70 186.64 
246 ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜ. & ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ 183.12 
248 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 169.90 
146 ΘEATPIKΩN ΣΠOYΔΩN ΑΘΗΝΑΣ 160.68 
169 ΘEATPIKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΑΤΡΑΣ 152.42 
168 ΘEATPOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 160.34 
101 ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ 142.18 
103 ΘEOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 139.49 
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 196.54 
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ70 194.85 
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ82 151.55 
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΘΗΛΕΙΣ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 197.60 
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΘΗΛΕΙΣ) ΕΙΔ.ΚΑΤ70 197.47 
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΘΗΛΕΙΣ) ΕΙΔ.ΚΑΤ82 176.02 
821 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 168.69 
821 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ70 113.81 
826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 194.99 
826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΕΙΔ.ΚΑΤ70 190.45 
826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΕΙΔ.ΚΑΤ82 102.39 
826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)(ΘΗΛΕΙΣ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 196.66 
826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)(ΘΗΛΕΙΣ) ΕΙΔ.ΚΑΤ70 192.53 
422 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΥΠΡΟΣ) 152.30 
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 162.13 
183 ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ) ΑΘΗΝΑΣ 141.72 
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΤΑΛΙΚΗΣ) ΑΘΗΝΑΣ 122.70 
412 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΥΠΡΟΣ) 147.50 
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 146.95 
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 137.47 
421 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)ΚΥΠΡΟΥ 154.82 
420 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ) ΚΥΠΡΟΥ 158.09 
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 145.24 
308 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 185.26 
841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗΣ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 194.55 
841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ70 192.30 
841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗΣ(ΘΗΛΕΙΣ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 196.80 
337 ΛOΓIΣTIKHΣ & XPHMATOOIKONOMIKHΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 189.60 
347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 189.66 
415 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ @ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 159.20 
243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 172.37 
173 ΜΕΘ. ΙΣΤΟΡ.&ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠ/ΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 157.37 
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) 141.30 
228 ΜΗΧ/ΚΩΝ XΩP/ΞΙΑΣ & ΠEPIΦ/KHΣ ANAΠT. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 178.17 

210 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 160.96 
220 ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 187.48 
224 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 172.01 
214 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡ/ΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 176.54 
222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) 166.15 
476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 177.74 
864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σ.Μ.Υ.Ν ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 140.13 
864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σ.Μ.Υ.Ν ΕΙΔ.ΚΑΤ70 100.35 
863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 157.42 
863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ70 113.34 
862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 158.12 
862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ70 110.19 
863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ)-ΔΙΟΙΚ(ΘΗΛ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 187.75 
863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ)-ΔΙΟΙΚ(ΘΗΛ) ΕΙΔ.ΚΑΤ70 179.95 
290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕTΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 190.55 
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 121.63 
811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 179.99 
811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ70 153.99 
816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 184.85 
816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ70 160.85 
180 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) 168.64 
385 ΞENΩN ΓΛΩΣΣ. METAΦP & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΡ.ή ΔΙΕΡΜ. (ΚΕΡΚΥΡΑ) 198.86 
413 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΓΙΛΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΛΟΓΙΑΣ ) ΚΥΠΡΟΥ 199.44 
425 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ &ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΛΟΓΙΑΣ ) ΚΥΠΡΟΥ 163.22 
836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 195.95 
836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ70 192.88 
836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΘΗΛΕΙΣ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 196.82 
144 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 165.04 
152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 175.58 
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 193.60 
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ70 189.13 
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ(ΘΗΛΕΙΣ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 197.26 
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ(ΘΗΛΕΙΣ) ΕΙΔ.ΚΑΤ70 194.70 
418 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΚΥΠΡΟΣ) 174.37 
350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 175.35 
345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 175.88 
346 ΟΡΓ/ΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡ. ΕΚΜ/ΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 161.33 
162 ΠAIΔ/KO NHΠIAΓΩΓΩN ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) 143.19 
166 ΠAIΔ/KO NHΠIAΓΩΓΩN ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 151.24 
160 ΠAIΔ/KO NHΠIAΓΩΓΩN ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ) 144.56 
158 ΠAIΔ/KO NHΠIAΓΩΓΩN ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 146.83 
132 ΠAIΔ/KO ΔHMOT EKΠ/ΣHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 150.97 
164 ΠAIΔ/KO ΔHMOT. EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 155.06 
128 ΠAIΔ/ΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ 163.41 
156 ΠAIΔAΓΩΓIKO NHΠIAΓΩΓΩN ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 149.23 
136 ΠAIΔAΓΩΓIKO NHΠIAΓΩΓΩN ΠΑΤΡΑΣ 152.63 
143 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) 148.06 
140 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 162.74 
142 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 150.05 
130 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 154.12 
141 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΠΑΤΡΑΣ 156.71 
276 ΠEPIBAΛΛONTOΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 154.43 
107 ΠOIMANTIKHΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 132.08 
123 ΠOΛIT. EΠIΣTHMHΣ & ΔHM. ΔIOIK. ΑΘΗΝΑΣ 165.10 
201 ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ 190.68 
203 ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 188.34 
207 ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 182.09 
205 ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΠΑΤΡΑΣ 186.06 
334 ΠΑΙΔ. ΔΗΜ. ΕΚΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 151.51 
341 ΠΑΙΔ. ΝΗΠΙΑΓ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 146.67 
178 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 156.71 
338 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 189.98 
340 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 185.03 
330 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 190.06 
333 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣ. ΑΘΗΝΑΣ 188.20 
339 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 187.05 
344 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) 179.96 
416 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 178.69 
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 160.20 
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 154.70 
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 165.98 
208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 185.48 
354 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 146.87 
318 ΣTATIΣTIKHΣ & AΣΦAΛIΣTIKHΣ EΠIΣTHMHΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 179.15 
329 ΣTATIΣTIKHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 179.30 
218 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) 155.81 
866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 192.83 
866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΕΙΔ.ΚΑΤ70 182.00 
866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH(ΘΗΛΕΙΣ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 196.85 
861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 171.74 
861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α) ΕΙΔ.ΚΑΤ70 143.24 
861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α)(ΘΗΛ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 184.14 
861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α)(ΘΗΛ) ΕΙΔ.ΚΑΤ70 177.62 
262 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 166.33 
871 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΘΗΛΕΙΣ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 167.00 
871 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 91.28 
871 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓ 56.79 
134 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 156.81 
414 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΥΠΡΟΣ) 154.61 

865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ .ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 180.73 
865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ .ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) ΕΙΔ.ΚΑΤ70 159.50 
865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ .ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ)(ΘΗΛΕΙΣ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 193.60 
289 ΦAPMAKEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ 189.98 
291 ΦAPMAKEYTIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 190.83 
293 ΦAPMAKEYTIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ 189.14 
118 ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ & ΨYX/ΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ 170.97 
122 ΦIΛ/ΦIAΣ ΠAIΔ/ΓIKHΣ & ΨYXOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 164.61 
120 ΦIΛ/ΦIAΣ-ΠAIΔ/KHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 169.49 
138 ΦIΛ/ΦIΚΩΝ & KOINΩN. ΣΠOYΔ. ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 158.19 
109 ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ 178.98 
111 ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 176.78 
113 ΦIΛOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 168.74 
115 ΦIΛOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 165.23 
171 ΦIΛOΣ.ΠAIΔ. & ΨYXOΛ. (ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ 177.45 
323 ΦYTIKHΣ ΠAPAΓΩΓHΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 162.76 
253 ΦYΣIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ 176.32 
255 ΦYΣIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 171.02 
259 ΦYΣIKHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 162.07 
261 ΦYΣIKHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 161.71 
257 ΦYΣIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ 167.72 
846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 194.27 
846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ70 190.53 
846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗ(ΘΗΛΕΙΣ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 196.80 
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 172.77 
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 162.39 
424 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΦΥΣΙΚΗΣ) ΚΥΠΡΟΥ 154.38 
417 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΧΗΜΕΙΑΣ) ΚΥΠΡΟΥ 153.62 
151 ΨYXOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 173.24 
170 ΨYXOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 181.02 
172 ΨΥΧΟΛOΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 178.11