ΜΑΘΗΤΕΣ
Home ] Up ] ΦΥΣΙΚΗ-APPLETS ] ΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΜΑΣ ] ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ] ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ] ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ]

 

Γ 1
Γ 2
Γ 3
Γ 4
Α 1
Α 2
Α 3
Α 4
Β 1
Β 2
Β 3
Β 4

Η Σελίδα μας είναι υπό κατασκευή και έτσι περιέχει λίγα στοιχεία. Σε κάθε τμήμα υπάρχει η κατάσταση των μαθητών και φωτογραφίες μέσα στη τάξη , ενώ στους μαθητές της Γ Λυκείου  υπάρχουν και οι προσωπικές τους φωτογραφίες . Προσωρινά μπορείτε να δείτε τις παρακάτω και στα τμήματα Α1,Α2,Α3,Β2,Β3,Γ1,Γ2,Γ3,Γ4. Μια μικρή γεύση εδώ , περισσότερες στα αντίστοιχα τμήματα.

A1.jpg (45566 bytes)Picf0134.jpg (72375 bytes)Picf0135.jpg (66251 bytes)Picf0136.jpg (69860 bytes)Picf0137.jpg (67930 bytes)

A2.jpg (42179 bytes)Picf0127.jpg (69601 bytes)Picf0128.jpg (70539 bytes)Picf0129.jpg (67903 bytes)Picf0130.jpg (69843 bytes)

B3.jpg (41473 bytes)Picf0117.jpg (70135 bytes)Picf0118.jpg (67217 bytes)Picf0119.jpg (69928 bytes)Picf0120.jpg (67927 bytes)Picf0121.jpg (66057 bytes)

G1.jpg (43471 bytes)Picf0122.jpg (70192 bytes)Picf0123.jpg (70013 bytes)Picf0124.jpg (70569 bytes)Picf0125.jpg (70184 bytes)Picf0126.jpg (70060 bytes)

G3.jpg (49039 bytes)g31.jpg (72962 bytes)g311.jpg (73407 bytes)g32.jpg (68135 bytes)g34.jpg (66816 bytes)g35.jpg (66454 bytes)

a32N.jpg (46631 bytes)a31.jpg (71793 bytes)a33.jpg (69890 bytes)a34.jpg (70607 bytes)a35.jpg (73157 bytes)a36.jpg (71343 bytes)

b22N.jpg (50568 bytes)b21.jpg (67130 bytes)b33.jpg (69283 bytes)b34.jpg (65196 bytes)b35.jpg (73085 bytes)b36.jpg (70540 bytes)b37.jpg (70862 bytes)

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ........(εντός ολίγου)