ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ
Home ] Up ] ΦΥΣΙΚΗ-APPLETS ] 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ] ΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΜΑΣ ] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ] ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ] ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ]

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ (APPLETS Φυσικής κ.λ.π.,Πειράματα Φυσικής-Χημείας κ.λ.π.,Διδακτική Φυσικής,Οργανισμοί-Ενώσεις Φυσικής,Διάφορες συνδέσεις Φυσικής.)- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Πανεπιστήμια-Ινστιτούτα-Διάφορα)- ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ- Διάφορες χρήσιμες συνδέσεις

Εργαστηριακά Πειράματα Φυσικής

Κάντε πειράματα Φυσικής για παιδιά, με έυκολα μέσα
Αλλη μια σελίδα με πειράματα Πειράματα Φυσικής για τη τάξη, εργαστήριο
Λογισμικό μοντελοποίησης MODELLUS για τη Φυσική, Μαθηματικά με παραδείγματα και οδηγίες μάθησης.
Λογισμικά προσομοιώσεων Interactivs Physics, Working Model 2D, Visual Nastran 4D, με παραδείγματα και εγχειρίδια.
 Λογισμικό μοντελοποίησης STELLA για τη Φυσική, Γεωλογία, περιβαλλοντικές επιστήμες κλπ με παραδείγματα και οδηγίες μάθησης.
Bizarre Stuff Site αφιερωμένο σε απλά επιστημονικά πειράματα που μπορούν να γίνουν στο σπίτι. Συλλογές από τρικ, τεχνάσματα και πειραματισμούς για ερασιτέχνες. Θεματικός & αλφαβητικός κατάλογος.
Πειράματα Φυσικής Multimedia πειράματα Φυσικής
Mad Scientist's Laboratory Απλά Πειράματα για παιδιά.
Το Ατομο Εικονικό ταξίδι στο Άτομο.
 Home Experiments. Πειράματα Φυσικής για το σπίτι
Experimental Science Projects: An Introductory Level Guide. Ideas for science projects.
A Science Fair Project Resource Guide. An excellent resource from Internet Public Library that links kids to all sorts of exceptional resources for their projects.
Science Friday Kids Connection. Science experiments and more.
Διδασκαλία της Φυσικής κ.λ.π.
Αλλη μια σελίδα για τη διδασκαλία των Φ.Ε. Αρθρα σχετικά με την διδασκαλία
Μεγάλη συλλογή άρθρων για τη Φυσική και μαθηματικά. Αρθρα σχετικά με τoν εποικοδομιτισμό
Πανεπιστήμιο Meryland. Αρθρα σχετικά με τoν εποικοδομιτισμό στην Διδασκαλία στην Φυσική και Μαθηματικά
Οι νόμοι της Φυσικής! Οι νόμοι, οι κανόνες, οι αρχές, οι παραδοχές, οι σταθερές, πειράματα και δια-πειράματα σε λίστα αλφαβητική!
Διδακτική της Φυσικής Η διδακτική της Φυσικής
Πρόγραμμα Εκπαίδευση 2000 Στόχοι του προγράμματος Εκπαίδευση 2000